تبلیغات
** طــلـــبــــه گـــــرجــــــی ** - نحوه انتخاب ابوبکر / کتاب چراغ راهنما-- بخش اول از نماز ابوبکر بجای پیامبر اکرم
بخش اول از انتخاب ابوبکر و نمازش به جای پیامبر و یک سؤال از اهل تسنن

          چرا ابوبکر به عنوان خلیفه انتخاب شد ؟؟

ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 2 صفحه 584 مینویسد:

ابوبکر امتیازاتی داشت که بموجب آن به عنوان خلیفه معین شد، از جمله:

1) نماز ابوبکر در بیماری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله :

  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که در بستر بیماری بود، ابوبکر را به جای خود برای اقامه نماز جماعت به مسجد فرستاد.


                        روایات نماز ابوبکر در بیماری پیامبر صلی الله علیه و آله

مسلم در صحیح خود از عایشه اینگونه روایت میکند:
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد خانه من شد، فرمود:

                   بگویید ابوبکر با مردم نماز بگزارد. گفتم: یا رسول الله ! ابوبکر مردی
                       رقیق القلب و دل نازک است و هرگاه قرآن بخواند نمیتواند از گریـه
                       خودداری نماید،ای کاش غیر از ابوبکر را فرمان میدادی...دو یا سه بار
                        این سخن را تکرار کردم و او فرمود: باید ابوبکر با مردم نماز بگزارد
                        شما همراهان یوسفید.
و در حدیث دیگر میگوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که سنگین شد، فرمود:

                                آیا مردمنماز گزارده اند؟ ما گفتیم : نه، آنان منتظر شما هستند...
                        پس خود را شستشو داد و خواست تا برخیزد که از هوش رفت و
                        سپس به هوش آمد و فرمود:
                        آیا مردم نمازگزارده اند؟ نه یا رسول الله ! آنان منتظرشما هستند
                        گوید: مردم در مسجد نشسته و منتظر رسول خدا بودندتا نماز عشاء
                        بگذارند که رسول خدا صلی الله علیه و آله ابوبکر را فرستاد تا با مردم
                        نماز بگذارد. و ابوبکرکه مردی رقیق القلب و دل نازک بود گفت:
                        عمر ! تو با مردم نماز بگذار. عمر گفت: تو به اینکار سزاوارتری.
                        پس ابوبکر در آن ایام با آنان نماز بگذارد. سپس رسول خدا صلی الله
                        علیه و آله احساس سبکی کرد و با تکیه به دو مرد که یکی از آنان عباس
                        بودبرای نماز ظهر بیرون آمد. همین که ابوبکر اورا دید خواست او پس رود
                        که رسول خدا صلی الله علیه و آله به او اشاره کرد واپس مرو و به آن دو
                        مرد دستور داد او را در کنار وی بنشانند.

سؤال اول :

اگر پیامبر صلی الله علیه و آله به ابوبکر دستور داده بود که با مردم نماز بخواند، پس چرا با زحمتی که حتی قادر به راه رفتن نمیباشد به مسجد میرود و به نماز مشغول میشود؟؟طبقه بندی: کتاب چراغ راهنما برگرفته از کتاب سؤالات ما، 

تاریخ : پنجشنبه 29 مرداد 1394 | 01:16 ب.ظ | نویسنده : صادق یسلیانی | نظرات

  • paper | ام جی | سیستان دانلود