تبلیغات
** طــلـــبــــه گـــــرجــــــی ** - ادامه سوم از غدیر از دیدگاه اهل سنت

فصل سوم : معیارها

پیامبر مكرم اسلام (ص ) علاوه بر اینكه در روز غدیر و مقامات دیگر با بیانهاى مختلف به طور صریح وروشـن عـلـى (ع ) را بـه عنوان خلیفه و جانشین خود معرفى مى كرد, بیانات دیگرى نیز دارد كه لازمه آنهاخلافت حضرت امیرالمؤمنین على (ع ) است در این دسته از احادیث كه ما بخشى از آنها را تحت عنوان معیارها گرد آورده ایم , پیامبرگرامى اسلام (ص ) در صدد تعیین میزان و معیارى است كـه جـامـعـه اسلامى در مواقع اشتباه و در مواردى كه حق و باطل به هم مى آمیزد و تمییز حق از بـاطـل بـر غـیر اهل نظر مشكل مى شود, با تمسك به آن حق را یافته از باطل اجتناب كنند در این احـادیـث , حـضرتش على (ع ) را به عنوان چراغ هدایت , معیار ایمان و میزان حق تعیین كرده است طـبـق ایـن احادیث على (ع ) یك رهبرعادى نیست , بلكه رهبرى الهى است كه گفتار و كردارش مـیزان است , كار درست كارى است كه او انجام مى دهد, حرف حق سخنى است كه او مى گوید, و جبهه حق همان جایى است كه او ایستاده است , و هركس كه نه در صف اوست , باطل و ناحق است .

1ـ محبت

یـكـى از معیارهایى كه مى تواند براى تعیین رهبر جامعه اسلامى پس از رسول گرامى اسلام (ص ) تـعـیین كننده باشد, میزان علاقه و محبت آن حضرت به افراد است تا جایى كه تاریخ موفق به نقل حالات مسلمانان و وقایع صدر اسلام شده و راویان حدیث از خود به یادگار گذاشته اند, هیچ كس به اندازه على (ع ) مورد علاقه پیامبر اكرم (ص ) نبوده است ((117)) به طورى كه ابن حجر در كتاب صواعق نوشته است : ((على (ع ) محبوبترین مردان نزد رسول خدا بوده است )) ((118)) .
آن حضرت نه تنها خود على (ع ) را بشدت دوست مى داشت , مسلمانان را نیز به محبت او مى خواندو دوستى او را به مثابه یك زمان الهى به همه ابلاغ مى كرد ((119)) .
گاه مى فرمود: ((خدا از من بیشتر دوستش دارد)) ((120)) .
و یا: ((محبوبترین مردم نزد خدا على است )) ((121)) .
بـه اصـحـاب مـى فـرمـود: ((خـدایـم فـرموده است : چهار نفر از اصحابم را دوست بدارم و به من فـرموده است : خود آنها را دوست مى دارد گفتند: یا رسول اللّه آنها كیانند؟
ما همه دوست داریم از آنهاباشیم .
فـرمود: بدانید كه على از آنهاست و بعد ساكت شد دوباره لب به سخن گشود و فرمود: بدانید كه على از آنهاست و ساكت شد ((122)) .
و باز مى فرمود:.
خدا و رسولش , على را دوست دارند و على خدا و رسول را دوست دارد.
(یحب اللّه و رسوله و یحبه اللّه و رسوله ) ((123)) .
انـس بـن مـالـك مى گوید: ((مرغ بریانى براى حضرت رسول (ص ) هدیه آوردند حضرت دست به دعابرداشت و عرض كرد: خدایا كسى را برسان كه خدا و رسول او, وى را دوست مى دارند در همین هـنـگـام عـلى (ع ) در زد چون من دوست مى داشتم چنین كسى از انصار باشد, به او گفتم پیامبر مشغول كارى است , على (ع ) برگشت و پس از مدتى دوباره در زد من همان عذر را آوردم , حضرت بازگشت هنگامى كه براى بار سوم در زد, پیامبر اكرم (ص ) فرمود: اى انس بگذار وارد شود, منظور من همو بود)) ((124)) .
علاوه بر این براى محبت ورزیدن به آن حضرت خواص و ویژگیهایى ذكر شده است كه مشابه آنها درمورد هیچ كس وارد نشده است از جمله اینكه :.
1ـ 1ـ دوستى با على دوستى با خدا و رسول و كینه على (ع ) كینه خدا و رسول است .
از ابـن عـبـاس روایـت شـده كـه روزى پـیامبر اكرم (ص ) در حالى كه دست على (ع ) را در دست داشـت خارج شد و فرمود: ((آگاه باشید! هر كس كینه على در دل داشته باشد, كینه خدا و رسول را داشته است وهر كس على را دوست بدارد, خدا و رسولش را دوست داشته است )) ((125)) .
پیامبر اكرم (ص ) به على (ع ) مى فرمود:.
تـو در دنـیـا و آخـرت , سرورى دوست تو دوست من است و دوست من دوست خداست ,دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست .
واى بر آنكه بعد از من با تو دشمنى كند,.
یـا على ! انت سید فى الدنیا و سید فى الاخرة حبیبك حبیبى و حبیبى حبیب اللّه و عدوك عدوى و عدوى عدو اللّه والویل لمن ابغضك بعدى ((126)) .
و مى فرمود:.
هر كس على را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر كس به او بغض بورزد بغض مرابه دل دارد,.
یا على محبك محبى و مبغضك مبغضى ((127)) .
1ـ 2ـ محبت على (ع ) موجب سعادت است .
مـى فـرمـود: ((هـركس مرا و این دو را (حسن و حسین (ع )) و پدر و مادرشان را دوست بدارد, در قیامت هم رتبه من خواهد بود)) ((128)) .
و مى فرمود: ((هركس مى خواهد در مرگ و زندگى , همانند من باشد و در بهشت جاویدى كه خدا به من وعده داده است , ساكن شود, على بن ابى طالب را دوست بدارد)) ((129)) .
فرمود:.
این جبرئیل است كه به من خبر مى دهد: سعادتمند واقعى كسى است كه على را در حیات وبعد از مرگش دوست داشته باشد, و شقاوتمند واقعى كسى است كه بغض على را در زمان حیات یا پس از مرگش در دل داشته باشد ((130)) .
ابـن عباس مى گوید: به پیامبر اكرم (ص ) عرض كردم : یا رسول اللّه ! آیا براى نجات از آتش چاره اى هست ؟ .
فرمود: آرى .
عرض كردم : آن چیست ؟ .
فرمود: حب على بن ابى طالب ((131)) .
1ـ3ـ حب على (ع ) عمل صالح است .
فرمود:.
محبت على بن ابى طالب سیئات را نابود مى كند, چنانكه آتش هیزم را,.
حب على بن ابیطالب یاكل السیئات كما تاكل النار الحطب ((132)) .
و فرمود:.
سر لوحه نامه عمل مؤمن حب على بن ابى طالب است , ((133)) .
عنوان صحیفة المؤمن على بن ابى طالب .
1ـ4ـ بى حب على (ع ) هیچ عملى پذیرفته نیست .
پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
اگـر بـنـده اى هـزار سـال و هزار سال و هزار سال در بین ركن و مقام , خدا را عبادت كند, ولى با بـغـض عـلـى بـن ابـى طـالـب و خاندان من در پیشگاه خدا حاضر شود, خداوند او را به رو در آتش جهنم مى اندازد,.
لو ان عبدا عبد اللّه الف عام و الف عام و الف عام بین الركن و المقام ثم لقى اللّه عز و جل مبغضا لعلى بن ابیطالب و عترتى اكبه اللّه على منخریه فى النار ((134)) .
و فرمود:.
یـا عـلـى ! اگـر امـت مـن چـنـان روزه بـدارند كه قامتشان كمانى شود و چنان نماز بخوانند كه جسمشان آب شود, ولى بغض تو در دل داشته باشند, خداوند به روى در آتششان مى افكند,.
یـا عـلـى لو ان امتى صاموا حتى یكونوا كالحنایا و صلوا حتى یكونوا كالاوتار ثم ابغضوك لاكبهم اللّه على وجوههم فى النار ((135)) .
1ـ 5ـ بغض على (ع ) با حب رسول خدا جمع نمى شود.
فرمود:.
على جان ! دروغ مى گوید كسى كه فكر مى كند مرا دوست دارد ولى با تو كینه مى ورزد,.
یا على من زعم انه یحبنى و هو یبغضك فهو كذاب ((136)) .
1ـ 6ـ بغض على (ع ) با ایمان جمع نمى شود.
پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
هـركـس گـمان مى كند به من و دین من ایمان آورده است , ولى به على (ع ) بغض مى ورزد,دروغ مى گوید, او مؤمن نیست ,.
من زعم انه آمن بى و ما جئت به و هو یبغض علیا فهو كاذب لیس بمؤمن ((137)) .
1ـ 7ـ بغض او كفر است .

پـیـامـبـر اكـرم (ص ) فـرمـود: ((هـركس با بغض تو از دنیا رود, كافر از دنیا رفته است , ولى مانند مسلمانان اورا محاسبه مى كنند)) ((138)) .
جا دارد كه روایت بالا را شكافته ژرفاى آن را دریابیم درباره نحوه محاسبه كفار در قیامت دونظریه هست :.
نـظـر اول : ایـنـكه كفار به خاطر كفرشان مؤاخذه و عقاب مى شوند ولى به خاطر ترك اعمالى كه دراسـلام واجب است , مؤاخذه نمى شوند, همان طور كه به دلیل ارتكاب اعمالى كه در اسلام حرام است ,عقابى نمى بینند زیرا این حسابرسى مخصوص كسانى است كه به كفر آلوده نباشند, وگرنه با وجود كفرهر گناهى كوچك مى نماید.
نـظـر دوم : كـفـار هـم به دلیل كفر و عدم اعتقاد صحیح مؤاخذه مى شوند, هم به موجب اعمال و كـردار,یعنى در بعد عقاید عقاب كفر را مى بینند و در حوزه اعمال به كیفر هر گناهى كه مرتكب شـده و هرواجبى كه ترك كرده اند, عقاب مى بینند طرفداران این نظریه قاعده اى را تاسیس كرده مى گویند: الكفارمعاقبون على الفروع كما انهم معاقبون على الاصول , یعنى كفار همان طور كه به جرم انكار اصول دین عقاب مى شوند, به خاطر فروع دین هم عقاب مى بینند.
حدیث یاد شده , كیفر كینه توزان على (ع ) را بر اساس نظریه دوم , تبیین مى كند.
1ـ8ـ محبت على نشانه ایمان و بغض او نشانه نفاق است .
پیامبر اكرم (ص ) به او فرمود:.
لا یحبك الا مؤمن و لا یبغضك الا منافق , ((139)) .
جز مؤمن تو را دوست نمى دارد و جز منافق به تو بغض نمى ورزد.
او خـود مـى فـرمـود: ((بـه خـدا سوگند! پیامبر(ص ) به من گفته است كه جز مؤمن مرا دوست نمى دارد وجز منافق به من بغض نمى ورزد)) ((140)) .
و بـه هـمـیـن جـهـت بـود كه اصحاب مى گفتند: ((ما منافقان را از دشمنى با على بن ابى طالب مى شناختیم )) ((141)) .

2ـ آزار على , آزار رسول (ص )

پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
هركس على را بیازارد مرا آزرده است ,.
من آذى علیا فقد آذانى ((142)) .

3ـ سب على , سب رسول (ص )

پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
هركس به على بد بگوید, به من بد گفته است و هر كس به من بد بگوید به خدا بد گفته است و هر كس به خدا بد بگوید, خدایش به رودر آتش جهنم مى افكند ((143)) .

4ـ جدایى از على , جدایى از رسول

پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
هـركس از على (ع ) جدا شود از من جدا شده و هر كس از من جدا شود از خدا جدا شده و هركس از من جدا شود از خدا جدا شده است ,.
من فارق علیا فارقنى و من فارقنى فارق اللّه عزوجل ((144)) .

5ـ جنگ با على , جنگ با پیامبر

ابوهریره مى گوید: پیامبر اكرم (ص ) على (ع ) و فاطمه و حسن و حسین (ع ) را دید فرمود: هركس با شمابجنگد, من با او مى جنگم و هر كس با شما در صلح باشد با او در صلحم , انا حرب لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم ((145)) .

6ـ پرچم هدایت

پیامبر اكرم (ص ) به ابابرزة فرمود:.
خـداونـد تـعـالـى دربـاره عـلـى بـن ابـى طـالـب (ع ) به من فرموده است : او پرچم هدایت , نشانه ایمان ,پیشواى دوستان خدا و پرتو روشنایى بخش همه كسانى است كه خدا را اطاعت مى كنند,.
یـا ابـابرزة ان رب العالمین عهد الى عهدا فى على بن ابى طالب صلوات اللّه علیه وآله فقال : انه رایة الهدى و منار الایمان و امام آولیائى و نور جمیع من اطاعنى .

7ـ على و حق

پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
على با حق است و حق با اوست , به هر طرف كه بچرخد,.
على مع الحق و الحق معه حیثما دار ((146)) .

8ـ حق و على

فرمود:.
على به هر سوى بچرخد حق با اوست ,.
الحق مع على حیث دار ((147)) .

9ـ على , حق و قرآن

پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
عـلى با حق و قرآن است و حق و قرآن همراه على است , از هم جدا نمى شوند تا در كنار حوض كوثر به من برسند,.
على مع الحق و القرآن و الحق و القرآن مع علی لن یتفرقا حتى یردا على الحوض ((148)) .

10ـ على و قرآن

پیامبر اكرم فرمود:.
على با قرآن است و قرآن با على است , از هم جدا نمى شوند تا در كنار حوض كوثر بر من واردشوند,.
على مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتى یردا على الحوض ((149)) .

11ـ على (ع ) به منزله كعبه

پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
یا على ! تو به منزله كعبه اى كه همه به سوى او مى آیند, ولى او به سوى كسى نمى رود, ((150)) .
انت بمنزلة الكعبة تؤتى و لا تاتى .
و فرمود:.
مثل على در میان شما مثل همین كعبه است كه نگاه كردن به آن عبادت و حج آن واجب است .
مثل علی فیكم كمثل الكعبة المتسورة النظر الیها عبادة والحج الیها فریضة ((151)) .

12ـ على (ع ) باب آمرزش

پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
عـلـى بـاب آمـرزش اسـت , هـركـس از این باب داخل شود مؤمن است و هر كس از آن خارج شود كافراست ,.
على باب حطة فمن دخل منه كان مؤمنا و من خرج منه كان كافرا ((152)) .

13ـ میزان ایمان

پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
اى على ! اگر تو نباشى پس از من مؤمنین شناخته نمى شوند,.
لولاك یا على ما عرف المؤمنون من بعدى ((153)) .

14ـ جدا كننده حق از باطل

پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
اى على تو جدا كننده حق از باطلى ,.
انت الفاروق بین الحق والباطل , ((154)) .

15ـ نشانه ایمان

پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
اى على ! من تو را به عنوان نشانه اى بین خود و امتم قرار دادم , هركس از تو پیروى نكند كافر است .
جعلتك علما فیما بینى و بین امتى فمن لم یتبعك فقد كفر ((155)) .

16ـ مقسم بهشت و دوزخ

پیامبر اكرم (ص ) به او فرمود: ((تو قسیم آتشى , انت قسیم النار)) ((156)) .
و آن حضرت خود مى فرمود: من قسیم آتشم , انا قسیم النار)) ((157)) .
و فرمود: ((من قسیم آتشم روز قیامت به جهنم مى گویم : این براى تو و این براى من یا: این را بگیر واین را رها كن )) ((158)) .
قـسـیـم در ایـن سـه روایت به معناى مقاسم است , یعنى هر یك از دو نفرى كه چیزى را بین خود قـسـمـت مـى كنند بنابراین وقتى مى گوییم على (ع ) قسیم آتش است , یعنى آن حضرت و جهنم , مـردم را بـیـن خـودتقسیم مى كنند پس منظور از این روایات این است كه ذات مقدس علوى , در مـقابل جهنم است , یعنى همان طور كه بعضى از مردم نصیب آتش جهنم مى شوند, گروهى دیگر سهم على بن ابى طالب (ع )مى شوند بنابراین مى توان گفت : على (ع ) بهشت مجسم است .
نـكـته دیگرى كه از روایت سوم برمى آید این است كه اختیار این تقسیم با على (ع ) است زیرا اوست كـه بـه جـهنم مى گوید چه كسى را بگیرد و چه كسى را رها كند همچنین پیامبر اكرم (ص ) به او فرمود: توتقسیم كننده بهشت و جهنمى , انت قسیم الجنة والنار ((159)) .
قـسـیـم در ایـن حـدیـث به معناى قاسم است , یعنى كسى كه چیزى را قسمت مى كند ظاهر این حـدیث آن است كه على (ع ) بهشت و جهنم را بین افراد قسمت مى كند, ولى در حقیقت , نیازى به ایـن تـقـسـیم نیست بلكه وجود آن حضرت خود معیار قسمت است , یعنى على (ع ) ملاك و میزان بـهـشـتـى بودن است هر كس تا زمانى بهشتى است , كه از وجود مقدس علوى منحرف نباشد ولى هنگامى كه منحرف شد و باآن وجود پاك سازگارى نداشت , هیزم خشكى است كه جز سوختن در آتش جهنم به كارى دیگر نمى آیدپس مفاد این حدیث نیز با سه حدیث گذشته یكسان است و مفاد همه آن است كه : على (ع ) خود بهشت مجسم و معیار بهشتى بودن افراد است .

17ـ جواز عبور از صراط

پیامبر اكرم (ص ) فرمود: ((تا على (ع ) براى كسى جواز ننویسد, از صراط عبور نمى كند)) ((160)) .

18ـ رستگارى در پیروى از على

پیامبر اكرم (ص ) در حالى كه به على (ع ) اشاره مى كرد, فرمود:.
قسم به آنكه جان من در دست اوست , این و شیعیانش در قیامت رستگارند,.
والذى نفسى بیده ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامة ((161)) .

19ـ پیروان على (ع ) در بهشتند

پیامبر اكرم (ص ) به او فرمود:.
تو و شیعیانت در بهشتید,.
انت و شیعتك فى الجنة ((162)) .

20ـ حزب رستگار

پیامبر اكرم در حالى كه به على (ع ) اشاره مى كرد, فرمود:.
او و حزبش رستگارند,.
هذا و حزبه المفلحون ((163)) .

21ـ پیروان على , پسندیده و راضى

او خود فرمود:.
رسـول خـدا(ص ) به من خبر داده كه من و شیعیانم در حالى محشور مى شویم كه ما از خدا راضى وخدا از ما راضى است ,.
ان خلیلى (ص ) قال یا على انك ستقدم على الناس و شیعتك راضین مرضیین ((164)) .
مـشـابـه ایـن تـعـبـیر در قرآن شریف نیز وارد شده است : در سوره بینه در تعریف بهترین خلایق مى فرماید:رضى اللّه عنهم و رضوا عنه , یعنى : خدا از ایشان راضى است و ایشان از خدا راضى است .
در ذیـل ایـن آیـه نـیـز روایـاتـى از رسـول اكرم نقل شده است كه به مقتضاى آنها, منظور على و شـیعیانش هستید این مقام كه خدا از انسان راضى و انسان از خدا راضى باشد از مراتب عالى كمال انـسـانـى است ,جنانكه قرآن شریف آن را مخصوص نفوس مطمئنه كه با تكیه به یاد خدا به آرامش رسیده از اضطراب عالم كثرت آسوده اند, برشمرده مى فرماید: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعى الى ربك راضیة مرضیة .

22ـ یاد على (ع ) عبادت است

قال رسول اللّه (ص ): ذكر علی عبادة ((165)) .

23ـ نگاه به چهره على (ع ) عبادت است

از عایشه روایت شده است كه مى گفت : ((پدرم را دیدم كه زیاد به چهره على (ع ) نگاه مى كند به او گفتم :اى پدر چرا تو این اندازه به چهره على (ع ) مى نگرى ؟ )).
بـه مـن گـفـت : ((دخـترم از رسول خدا(ص ) شنیدم كه مى فرمود: نگاه كردن به چهره على (ع ) عبادت است )) ((166)) .

24ـ على (ع ) باب بهشت

پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
مـن شـهـر بـهشتم و على باب این شهر است در خطاست كسى كه فكر مى كند از غیر در مى توان واردبهشت شد,.
انا مدینة الجنة و على بابها یا على كذب من زعم انه یدخلها من غیر بابها ((167)) .

25ـ درخشش على در بهشت

پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
همان طور كه ستاره صبح براى اهل دنیا مى درخشد, على (ع ) براى اهل بهشت مى درخشد,.
على یزهر لا هل الجنة كما یزهر كوكب الصبح لا هل الدنیا ((168)) .

26ـ على (ع ) بر مسلمانان

پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
حق على بر هر مسلمانى , همانند حقى است كه هر پدرى بر فرزندش دارد,.
حق علی على كل مسلم حق الوالد على ولده ((169)) .

27ـ اطاعت از على (ع )

پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
هـركـس از مـن اطـاعـت كـنـد, از خدا اطاعت كرده و هر كس از على اطاعت كند از من اطاعت كـرده هـر كـس مـن را نـافـرمانى كند, از خدا نافرمانى كرده است و هركس على را نافرمانى كند, مرانافرمانى كرده است ,.
مـن اطـاعـنـى فـقـد اطـاع اللّه و مـن اطاعك اطاعنى , و من عصانى فقد عصى اللّه و من عصاك فقدعصانى ((170)) .

28ـ رازدار رسول خدا(ص )

پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
راز دار من على است ,.
صاحب سرى على بن ابیطالب ((171)) .
و عایشه از پدرش نقل مى كند كه على (ع ) راز دار رسول خدا(ص ) بود ((172)) .

29ـ على , سر پیامبر

فرمود:.
على نسبت به من همانند سر است در بدن ,.
على منى مثل راسى من بدنى ((173)) .

30ـ القاب على

یكى از معیارهایى كه مى توان براى تعیین خلیفه رسول خدا(ص ) به آن اعتماد كرد عناوین و القابى اسـت كـه پـیـامـبر اكرم (ص ) در زمان حیات خود به افراد داده است به طورى كه از كتب اخبار و حـدیـث اسـتفاده مى شود, هیچ یك از اصحاب پیامبر اكرم (ص ) به اندازه امیرالمؤمنین على (ع ) به دریـافـت القاب بلند وعناوین عالى مفتخر نبوده اند از جمله عناوینى كه پیامبر اكرم (ص ) در زمان حیات خویش به على (ع )اعطا كرده است , مى توان به موارد ذیل اشاره كرد.
30ـ 1ـ صدیق , ((174)) .
30ـ 2ـ صدیق اكبر, ((175)) .
30ـ 3ـ سیدالعرب ,.
روزى رسـول اكـرم (ص ) بـه عـایـشـه فـرمـود: ((اگـر مـى خـواهـى سید و آقاى عرب را ببینى بـه عـلـى بن ابى طالب نگاه كن )) عایشه عرض كرد: اى پیامبر خدا مگر سید عرب تو نیستى فرمود: ((من آقاى نسل بشرم و على آقاى عرب است )) ((176)) .
30ـ 4ـ سیدالمسلمین و امام المتقین ((177)) .
30ـ 5ـ سیدالمؤمنین و امام المتقین و قائد الغرالمحجلین ,.
یعنى : آقاى مؤمنان و پیشواى پرهیزكاران و سرآمد روسفیدان مشهور (در قیامت ).
پـیامبر اكرم (ص ) فرمود: در شبى كه به معراج رفتم , درباره على بن ابى طالب سه چیز به من وحى شد:او آقاى مؤمنان و پیشواى پرهیزكاران و سرآمد روسفیدان مشهور (در قیامت ) است ((178)) .
30ـ 6ـ یعسوب المؤمنین , رئیس مؤمنان ((179)) .
30ـ 7ـ امیرالمؤمنین , ((180)) .
30ـ 8ـ سید شباب اهل الجنه , ((181)) .
تـوضـیـح : بـه طورى كه از احادیث استفاده مى شود, اهل بهشت همگى جوان هستند, یعنى پیران نـیـزهـنـگـام ورود بـه بهشت جوان مى شوند بنابراین اگر كسى سید جوانان بهشتى باشد, به این معناست كه سید و آقاى تمام اهل بهشت است .
30ـ 9ـ خیرالبریة , بهترین مخلوقات ((182)) .
ایـن لـقـب تـا آنـجـا بـراى عـلـى بـن ابـى طـالـب (ع ) مـشـهـور شده بود كه وقتى اصحاب او را مى دیدند,مى گفتند: قد جا خیر البریة , یعنى بهترین مخلوقات آمد ((183)) .
30ـ 10ـ حجت خدا,.
پیامبر اكرم (ص ) فرمود:.
من و على حجت خدا بر بندگان او هستیم ,.
انا و على حجة اللّه على عباده ((184)) .
30ـ 11ـ وزیر پیامبر.
انـس بـن مـالـك مـى گـویـد: ((هـنـگـامى كه سوره نصر نازل شد, ما فهمیدیم این سوره خبر از وفـات پـیـامبر(ص ) مى دهد به سلمان فارسى گفتیم : از پیامبر اكرم (ص ) بپرسد كه پس از او چه كـسـى مـرجـع وپـناهگاه ما خواهد بود, و چه كسى را بیش از همه دوست مى دارد سلمان خدمت حضرت رسید و این مطلب را از او پرسید حضرت روى برگردانده پاسخ نداد سلمان دوباره پرسید باز هم حضرت روى برگردانده پاسخ نفرمود سلمان ترسید پیامبر خدا(ص ) را ناراحت كرده باشد از ایـن رو دیگر چیزى نگفت پس از مدتى پیامبر اكرم (ص ) به سلمان فرمود: مى خواهى جواب سؤالت را بـدهـم ؟
عـرض كـرد: یـارسول اللّه ! من ترسیدم شما را خشمگین كرده باشم فرمود: نه بدان كه برادرم , وزیرم , خلیفه و جانشینم در خاندانم , بهترین كسى كه پس از من به جا مى ماند و دینم را ادا مى كند و وعده هایم را جامه عمل مى پوشد, على بن ابى طالب است )) ((185)) .
امـیـرالـمؤمنین على (ع ) در مواردى خود به این فضیلت اشاره كرده مى فرمود: ((من برادر و وزیر پـیـامـبـرخدایم هیچ كس پیش از من این را نگفته و پس از من نیز كسى نخواهد گفت , مگر آنكه دروغگو باشد)) ((186)) .طبقه بندی: مذهبی/سالروز، 

تاریخ : چهارشنبه 29 مرداد 1393 | 03:25 ب.ظ | نویسنده : صادق یسلیانی | نظرات

  • paper | ام جی | سیستان دانلود