تبلیغات
** طــلـــبــــه گـــــرجــــــی ** - چند داستان // به ادامه مطالب رجوع کنید
دیدن خدا

شیخ جلیل طبرسى در كتاب ((احتجاج )) از ((احمد بن اسحاق )) از امام هادى علیه السلام نقل مى كند كه نامه اى به آن حضرت نوشتم و در مورد دیدن خداوند سؤ ال كردم و همچنین اختلاف میان مردم را در این باره ذكر كردم . آن حضرت در جواب نوشتند: دیدن خداوند متعال امكان ندارد؛ زیرا اگر نور بخواهد اتصال میان بیننده و خداوند را برقرار سازد، لازمه اش تشبیه خداوند به دیگر موجودات است و خداوند برتر از شباهت داشتن به موجودات است . پس نتیجه مى گیریم كه خداوند را با چشم نمى توان دید؛ زیرا سببها باید به مسببهاى خود متصل باشند.


اثبات خدا

از بیان مبارك امام جعفر صادق علیه السلام است كه تخم مرغى را در دست گرفت و جواب عبدالله دیصانى را كه به حضرتش عرضه داشت :
دلّنى على معبودك تقریر مى فرمود و خبر در اوایل كتاب توحید اصول كافى جناب ثقة الاسلام كلینى - رضوان الله علیه - منقول است .یعنى این (تخم مرغ ) قلعه اى است پوشیده از هر طرف . مر او را پوستى ستبر است و زیر آن پوست ستبر، پوست نازكى است و زیر پوست نازك طلاى مایع (زرده تخم مرغ ) و نقره آب شده (سفیده تخم مرغ )، نه طلاى روان با نقره آب شده مى آمیزد و نه نقره آب شده با طلاى روان . پس این تخم مرغ به حال خود است نه مصلحى از آن خارج شده است تا از صلاح آن خبر دهد و نه مفسدى در آن داخل شده است تا از فساد آن آگاهى دهد. كس نداند كه براى نر آفریده شده است یا براى ماده . شكافته مى شود و مرغانى بسان طاوسان رنگارنگ از آن به در مى آیند. آیا براى آن مدّبرى مى بینى ؟ (یا آن كه خود به خود چنین مى شود).


قضا و قدر

یكى از فلاسفه اروپا كه معتقد به قضا و قدر بود با یكى از كاردینال ها كه از مخصوصین پاپ بود مباحثه كرد و كاردینال یعنى كشیش بزرگ منكر قضا بود، فیلسوف گفت : آیا شما معتقد به وجود خدا هستید؟ كشیش جواب داد: من متوقع هستم كه شما در اعتقاد من تردید نداشته باشید.
فیلسوف گفت : شما معتقد هستید مانند سیسرون و... كه خداوند از آینده خبر دارد؟ كاردینال گفت : البته .
فیلسوف گفت : شما مع ذلك مردم را مختار در عمل خود و مسؤ ول مى دانید. كشیش جواب داد: بلى .
فیلسوف گفت : پس عقیده من با شما چه فرق مى كند؟
اما به این كه با وجود قضا و قدر، اختیار از ما سلب نشده و افعال ما امربین الامرین است - نه جبر و نه تفویض - چنان كه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرموده نیز بسیارى از فلاسفه اروپا تصریح كرده اند.
بزانو گوید: ((نه اختیار مطلق است و نه قضاى لازم ، بلكه اختیار مقید است .))


چوپان و اثبات وحدانیت خدا

سرچشمه علماء و فضلاء امام فخرالدّین رازى علیه الرّحمة ادا مى نماید كه :
هفتاد و دو دلیل جهت وحدانیّت رب جلیل تاءمل نموده بودم و روز تعطیل سیركنان به دامن كوهسارى چون نسیم بهارى گذر كردم شبانى را دیدم كه گوسفندان مى چرانید، با خود گفتم كه من عمرى به دلایل و برهان عقلى بر وحدانیت معبود پى برده ام و علم واجب تعالى حاصل كرده ام و هنوز در دریاى حیرت ((ما عرفناك )) گرفتارم و از اندیشه لا احصى ثناء علیك دل افگار، آیا این شبان روزى رسان خود را به چه كیفیت مى شناسد و آفریننده خود را چگونه مى داند؟ پیش شبان رفته گفتم : خداى خود را چگونه مى شناسى ؟
گفت : چنان كه فرد و بى مانند است .
گفتم : اگر به تو كسى گوید كه خداى دو تواند بود، هیچ دلیلى دارى كه رفع این سخن نمایى و پرده از وحدانیت حق بگشایى ؟
گفت : این چوب شبانى را چنان بر سر آن كس مى زنم كه سرش دو مى شود و مغزش چون سخنش پریشان مى گردد. و من هیچ دلیلى چنین قاطع و برهانى چنین ساطع نیافتم كه بیخ شجر اعتقادش در زمین دل پاى محكم كرده بود كه به صرصر دلایل عقلى از جاى نمى رفت و عرق نمى گشود.
طبقه بندی: مذهبی/سالروز، 

تاریخ : چهارشنبه 31 تیر 1394 | 12:24 ب.ظ | نویسنده : صادق یسلیانی | نظرات

  • paper | ام جی | سیستان دانلود