تبلیغات
** طــلـــبــــه گـــــرجــــــی ** - بی هدفی بزرگترین رنج زندگی است./ برگرفته از کتاب آداب و سلوکی قرآنی/ نوشته استاد کریم محمود حقیقی

زندگی بی عشق جان فرسودن است            مرگ حاضر غائب ازحق بودن است

ای عزیز! اگر کودکی پنج ساله و دروغگوی باتو بگوید: در بسترت چیزی همانند عقرب دیدم. با این خبر چه میکنی؟!  واقعا بیندیش! جز کاوش و جستجو به کاری نخواهی پرداخت. جز این است؟!
چرا با خود نمیگویی او کودک است !
او دروغگوست.
او نمیگوید عقرب. میگوید همانند عقرب، احتمالی اندر احتمال اندر احتمال! خوب خطر تا به چند است؟!
ای عزیز باز هم بیندیش! تو را چه شده که از اول آفرینش آدمی، افرادی از زندگی پس از مرگ گفته اند و آنچه تاریخ خبر داده، همه مردمی درستکار بوده اندو بخاطر مال و منال دنیا نزیستند و گفته اند: اگر توشه آن سرای بر نگیری در رنجی ابدی باقی میمانی؛ و حرفشان را با شک و احتمال نه ، که با یقین هرچه تمام تر گفته اند. تو را چه میشود که برای سخن ایشان ارج سخن آن کودک نگذاری؟ این داستان بیم بود اما امید داشت.

اگر شما را گویند که شخصی خانه اش را به قرعه نهاده و یک میلیون قرعه دارد، هر قرعه به ده تومان، این قرعه بازخرید. شاید در میان یک میلیون نفر یکی شما باشید این قرعه به ساعتی فروش رود و همه، ده تومان به احتمال یک در میلیون برای خانه ای همی دهند.
باز بیندیش که پیامبران را از آن همه نعیم خبر است که کس ارج آن نداند. نعیمی عظیم و ملکی کبیر که نعیما و ملکا کبیرا

ادامه در مبحث بعدیطبقه بندی: عرفا و عرفان، 

تاریخ : جمعه 9 بهمن 1394 | 12:03 ب.ظ | نویسنده : صادق یسلیانی | نظرات

  • paper | ام جی | سیستان دانلود