تبلیغات
** طــلـــبــــه گـــــرجــــــی ** - ادامه پنجم از غدیراز دیدگاه اهل سنت

فصل پنجم : آداب و سنن غدیرى

سابقه عید غدیر در میان مسلمانان

اگـر عـیـد بـه مـعناى بازگشت خاطره تحولات بزرگ در زندگى بشر باشد, در میزان فرهنگ اسـلامـى , روزغـدیر, شایسته آن است كه به عنوان بزرگترین عید بشر به ویژه مسلمانان گرامى داشته شود زیرا بزرگترین تحول عمر بشر در این روز رخ داده , و چنانكه از زبان روایات شنیدیم در این روز دین كامل و سعادت بشر تضمین شده است .
هـمـه ادیـان آسـمـانى , مقدمه دین اسلامند و اسلام در روز غدیر كامل شده و خداوند عالم آن را براى بشر پسندیده است .
الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم الاسلام دینا ((309)) .
و هـیـچ رخـدادى بـه اندازه كامل شدن دین در زندگى نوع انسان تاثیرگذار نیست , و به همین جـهـت هـیـچ روزى مـانند روز غدیر مناسب جشن و سرور نیست و درست به همین دلیل , پیامبر اكرم (ص ) خود این روز را عید اعلام كرده مسلمانان را فرمود تا به او تهنیت گویند.
فرمود: هنئونى , هنئونى ان اللّه تعالى خصنى بالنبوة و خص اهل بیتى بالامامة , ((310)) .
به من تهنیت گویید, به من تهنیت گویید خداى تعالى مرا به نبوت , و خاندانم را به امامت ویژگى داد.
و همان حضرت فرمود:.
یوم الغدیر افضل اعیاد امتى و هو الیوم الذى امرنى اللّه تعالى ذكره بنصب اخى على بن ابیطالب علما لا متى یهتدون به من بعدى و هو الیوم الذى اكمل اللّه فیه الدین و اتم على امتى فیه النعمة و رضى لهم الا سلام دینا, ((311)) .
روز غدیر, برترین اعیادامت من است آن , روزى است كه خداى تعالى مرا مامور كرد, برادرم على بن ابـى طـالـب را چون نشانه اى براى امتم نصب كنم , تا پس از من بدو راه یابند, و آن , روزى است كه خداوند دین مرا كامل و نعمتش را بر امت من تمام نمود و راضى شد كه اسلام دین آنها باشد.
بنابراین , توجه به روز غدیر به عنوان یك عید اسلامى , ریشه در زمان حیات پیامبر اكرم (ص ) دارد, وپـیـامـبر اكرم (ص ) كه این روز را عید اعلام كرده در حقیقت مؤسس این عید است پس از پیامبر اكرم (ص ),ائمه اطهار نیز به این روز به عنوان عید توجه ویژه داشتند امیرالمؤمنین على (ع ) در روز جمعه اى كه باعید غدیر مصادف شده بود, خطبه اى ایراد كرده , ضمن آن فرمودند:.
خـدایـتـان رحمت كند! امروز در معاش خانواده هایتان توسعه دهید, و به برادرانتان نیكى كنید, و بـه خـاطـر ایـن نـعـمـت پـیـوسـتـه كـه خدایتان عطا كرده شكر او را به جاى آرید با هم باشید تا خـداپراكندگى هایتان را جمع كند به هم نیكى كنید تا خدا به این الفت و اجتماعتان رحمت آورد وچـنـانـكه خدا بر شما منت نهاده , ثواب این عید را چندین برابر اعیاد دیگر قرار داده از نعمت هاى اوبـه هـم هـدیـه كنید نیكى در این روز مال را افزایش مى دهد و عمر را طولانى مى كند مهربانى دراین روز رحمت و عطوفت خدا را جلب مى كند ((312)) .
هـمـان طـور كه مى دانیم در زمان خلافت امیرالمؤمنین (ع ) بسیارى از اصحاب پیامبر اكرم (ص ) حـضـورداشـتـنـد, و ایـن كلام را مى شنیدند, اگر این عید نزد ایشان مسلم نبود, به حتم زبان به اعتراض مى گشودند.
پـس از امـیـرالـمـؤمـنین (ع ) تا آنجا كه راویان حدیث , موفق به ثبت آثار شده اند, همه ائمه به این روزتوجه ویژه داشته , آن را عید مى دانسته و گرامى داشته اند در این روز خود روزه مى داشتند, و اصحاب ووابستگان خویش را به روزه مى فرمودند.
ثقة الاسلام كلینى , در كافى از سالم روایت كرده است :.
به امام صادق (ع ) عرض كردم : آیا مسلمانان جز جمعه و فطر واضحى عید دیگرى دارند؟ .
فرمود: آرى , بزرگترین عید.
گفتم : چه روزى است ؟ .
فرمود: روزى كه رسول خدا(ص ) امیرالمؤمنین (ع ) را به ولایت نصب كرد و فرمود:.
من كنت مولاه فعلى مولاه ((313)) .
و از حسن بن راشد نیز روایت مى كند كه از امام صادق (ع ) پرسیدم :.
فـدایـت شـوم ! آیـا مـسلمانان جز فطر واضحى عیدى دارند؟
فرمود: آرى بزرگتر و شریفتر از آن دوگـفـتم : چه روزى است ؟
فرمود: روزى كه امیرالمؤمنین به ولایت منصوب شد گفتم : فدایت شـوم در ایـن روز چـه باید بكنیم ؟
فرمود: روزه بگیر و بر محمد و آل محمد درود فراوان بفرست و ازكـسـانـى كـه بـه آنـهـا ظـلم كردند, اظهار بیزارى كن پیامبران الهى به جانشینان خود دستور مـى دادنـدروز تـعیین جانشین را عید بگیرند گفتم : كسى كه در این روز روزه بگیرد چه پاداشى دارد؟
فرمود:معادل شصت ماه روزه ((314)) .
همچنین فرات بن ابراهیم در كتاب تفسیر نقل مى كند كه از امام صادق سؤال شد: آیا مسلمین برتر ازفـطـر واضحى و روز جمعه و عرفه عیدى دارند فرمود: آرى برتر از آنها, بزرگتر از آنها و در نزد خـدا شـریـفتراز همه آنها, و آن همان روزى است كه خدا دینش را كامل كرد, و بر پیامبرش چنین نازل كرد: الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم الاسلام دینا.
راوى گفت : آن چه روزى است ؟ .
فـرمـود: ((پـیـامبران بنى اسرائیل همیشه روز تعیین جانشین را عید مى گرفتند و عید مسلمین روزى است كه رسول خدا(ص ) على (ع ) را به ولایت نصب كرد و آیاتى از قرآن در شانش نازل كرد و دین راكامل كرد و نعمتش را بر مؤمنین تمام كرد)) ((315)) .
هـمچنین فرمود: ((این روز روز عبادت و نماز و شادى و سپاسگزارى است چون خدا نعمت ولایت مارا به شما بخشید من دوست دارم , شما در این روز روزه بگیرید)) ((316)) .
در روایـتـى از فـیاض بن محمد بن عمر طوسى است , كه در روز غدیر خدمت امام رضا(ع ) رسیدم دیـدم حـضـرت عـده اى از یاران خویش را براى افطار در خانه خود نگهداشته و هدایایى كه شامل لـبـاس و حـتـى كفش و انگشتر مى شد, به خانه هایشان فرستاده است در خانه حضرت و اطرافیان اوحـالتى دیگر بودمستخدمان حضرت را دیدم كه همه چیز خود را نو كرده و حتى ابزارى را كه در روزهاى دیگر به كارمى بردند نو كرده اند و آن حضرت درباره فضیلت و شرف آن روز سخن مى راند ((317)) .
از ایـن گذشته از تاریخ استفاده مى شود كه مسلمانان در طول دورانهاى مختلف به این روز توجه داشته و آن را عید مى گرفته اند.
ابوریحان بیرونى در كتاب الاثارالباقیه نوشته است :.
روز هـیـجـدهـم , عـیـد غـدیر خم مى باشد و آن نام منزلى است كه پیغمبر پس از حجة الوداع در آنـجـافـرود آمد و جهاز شتران را جمع كرد و بازوى على بن ابى طالب را گرفت و از آن جهازها بالا رفت وفرمود: هر كس را كه من مولا باشم , على مولاى اوست ((318)) .
و مـسـعـودى در كتاب التنبیه والاشراف مى نویسد: ((فرزندان و شیعیان على (ع ) این روز رابزرگ مى شمرند)) ((319)) .
و ابن طلحه شافعى در كتاب مطالب السؤول مى نویسد:.
و ایـن روز, روز غـدیـر خـم نـامیده شد و روز عید شد چون وقتى است كه رسول خدا(ص ) او را به منزلت بلندى منصوب فرمود و از میان تمام مردم فقط او را به این شرافت نایل كرد ((320)) .
ثعالبى در ثمار القلوب , شب غدیر را در زمره مناسبت هاى خاص ذكر كرده مى نویسد:.
شب غدیر همان شبى است , كه رسول خدا(ص ) در فرداى آن در غدیر خم بر پالان شتران خطبه اى خـوانـد و فرمود: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه من نصره و اخذل من خذله شیعیان این شب را گرامى داشته آن را به عبادت زنده مى دارند ((321)) .
همچنین ابن خلكان در شرح حال المستعلى فاطمى پسر المستنصر مى نویسد:.
در روز عـیـد غـدیـر یعنى هیجدهم ماه ذى الحجه سال چهارصد و هشتاد و هفت , مردم بااو بیعت كردند ((322)) .
و در شرح حال المستنصر فاطمى مى نویسد:.
او در شب پنج شنبه دوازده شب از ذى الحجه باقیمانده از سال چهارصد و هشتاد و هفت وفات كرد و این شب همان شب عید غدیر یعنى هیجدهم ذى الحجه یعنى عید غدیر خم است ((323)) .
چـنـانـكـه در اخـبـار و روایـات و كـلـمـات مـورخان دیدیم , روز غدیر از آخرین سال عمر شریف نـبـى مـكـرم اسـلام (ص ) یعنى همان سالى كه على (ع ) را به خلافت منصوب فرمود به عنوان عید شـناخته شده و ازهمان سال و همان صحرا پا به پاى مسلمین در طول زمان و گستره كشورهاى اسلامى پیش رفته است .
از نـظـر تاریخى , این روز در زمان امام صادق (ع ) متوفاى سال 148, در زمان امام رضا(ع ) متوفاى سـال203 , در زمـان غـیبت صغرا كه فرات ابن ابراهیم كوفى و كلینى رازى مى زیسته اند, در زمان مـسعودى متوفاى سال 345, ثعالبى نیشابورى , متوفاى سال 429 و ابوریحان بیرونى متوفاى سال 430, در زمـان ابـن طلحه شافعى متوفاى 654, و ابن خلكان , متوفاى 681 هجرى قمرى به عنوان عیدشناخته شده بود.
از نـظـر گـسـتـره جـغـرافـیـایـى در مـنـاطـق شرقى جهان اسلام , یعنى ماورا النهر محلى كه ابوریحان مى زیسته , و نیشابور كه محل تولد ثعالبى است , تا رى كه زادگاه و اقامتگاه كلینى است , و تا بغداد كه محل تولد و رشد مسعودى است , تا حلب كه محل زندگى و وفات ابن طلحه شافعى و مـصـر كـه مـحـل زنـدگـى و وفات ابن خلكان است , مردم به این عید توجه داشته و آن را جشن مـى گـرفـته اند این در صورتى است كه فرض كنیم هر یك از این بزرگان از محیط زندگى خود خـبـر داده انـد, در حـالـى كـه مى دانیم اولابعضى از آنها چون مسعودى و بیرونى اكثر كشورهاى اسلامى را گشته اند, ثانیا در نوشته هاى ایشان از این روز به عنوان عید مسلمین یاد شده است .

آداب و اعمال عید غدیر

عـنـصر اساسى در پیدایش هر عید, در میان ملتها, حادثه اى سعادت بخش و مسرت انگیز است , كه دربستر زمان اتفاق افتاده , ظرف حدوث خود را از قبل و بعد آن متمایز مى سازد آنگاه مردم , آن روز را عـیـدنـامـیـده , مـتـنـاسب با فرهنگ و آیین خود, در طول قرون و اعصار سالروزش را گرامى مى دارند.
در فـرهـنـگ اسـلامـى , ایـن عـنـصـر اسـاسـى , نعمت نامیده مى شود, و هر انسان عاقلى خود را ملزم مى داند احسان نعمت دهنده را سپاس گزارد به همین جهت یكى از روشهاى كلى دین اسلام در ایـن مـنـاسـبـت هـا تـشـریـع عبادات و اعمال ویژه اى است كه موجب نزدیكى بیشتر انسان به پروردگار عالم ـ نعمت دهنده حقیقى ـ مى شود.
در روز عـیـد غـدیـر نـیـز همانند سایر اعیاد, عبادات و مراسم ویژه اى سفارش و برنامه ریزى شده است آداب این عید بزرگ از دو ویژگى بارز برخوردار است :.
1ـ آداب ایـن روز از نـظـر كـمـیـت و كـیـفـیـت بـا آداب هـیچ یك از مناسبت هاى اسلامى قابل مـقایسه نیست , به طورى كه مى توان گفت : آنچه براى روز غدیر وارد شده , شامل طرحى جامع از همه كارهاى نیك , اعمال پسندیده و یك زندگى مطلوب فردى و اجتماعى است .
2ـ طـبق روایاتى كه از معصومین (ع ) در این باره به دست ما رسیده است , هر یك از اعمال و آداب روزغدیر از ارزشى والا برخوردار است , و به همین جهت پاداشى بزرگ در پى دارد.
بـنـابـرایـن روز غـدیـر, مـناسبتى بس ارجمند و حساس است , كه باید آن را گرامى داشت و تنها راه بزرگداشت و احترام این روز, التزام به آدابى است كه اهل بیت (ع ) براى آن مقرر كرده اند.

آداب عید غدیر در چند محور كلى عمل صالح

هـرچـنـد تمام آداب این روز هر كدام خود عملى صالح به شمار مى رود, ولى در یك دستور كلى و بـه عنوان مقدمه همین آداب در روایتى آمده است : ((هر كار نیكى در این روز, معادل كار نیك در هشتادماه است )) ((324)) .
بـنـابـراین روز غدیر موقعیتى همانند ماه مبارك رمضان و شب قدر دارد از این رو مى توان گفت عـمـل صـالـح در این روزها و شبها هماره در حال شكفتن است در چنین اوقاتى شایسته است كه انسان فرصت را غنیمت شمرده از حسنات و خیرات بهره كافى برگیرد.

عبادت

امـام رضـا(ع ) فـرمـود: ((غـدیـر روزى اسـت كـه خـداونـد بـر مال كسى كه در آن عبادت كند, مى افزاید)) ((325)) .
عـبـادت بـه معناى عام كلمه هر كارى است كه با قصد قربت تحقق مى یابد و موجب نزدیكى بنده بـه سـاحـت قـدس ربوبى مى شود در فرهنگ اسلامى عبادت به این معنا, مى تواند در قالب هر كار مـباحى صورت بندد, یعنى اگر انسان كارهاى عادى خود را نیز با نیت تقرب به خدا و براى رضاى حضرت درست انجام دهد, همه كارهاى عادى زندگى نیز عبادت محسوب مى شوند.
عباداتى كه براى روز غدیر توصیه شده است , شامل تمام انواع عباداتى است كه در اسلام مى شناسیم نماز, روزه , غسل , دعا, حمد و سپاس , زیارت , صلوات و اظهار برائت از دشمنان هر یك ادبى از آداب این روز مبارك است .

روزه

روزه عـبادتى است كه علاوه بر وجوب آن در ماه مبارك رمضان , جز در عید فطر و عید قربان , در تـمـام روزهـاى سـال مـسـتـحب است ولى در پاره اى از ایام سفارش مؤكد شده است و روایات از ارزش فـوق الـعـاده آن خـبـر مى دهند یكى از آن روزها روز عید غدیر است ائمه اطهار نه تنها خود ملتزم بوده اند,این روز را روزه بدارند, اصحاب و نزدیكان خویش را نیز به روزه سفارش مى كرده اند همچنین از روایات استفاده مى شود كه این سنت از رسول گرامى اسلام به یادگار مانده است .
از ابـن هـریـره روایـت شـده كـه هـر كـس روز هیجدهم ماه ذیحجه را روزه بگیرد, خداوند روزه شصت سال را براى او مى نویسد ((326)) .
امـام صـادق (ع ) در روایـتى , ضمن توصیه مخاطب خویش به روزه این روز مى فرماید: ((روزه این روز,معادل روزه شصت ماه است )) ((327)) .
و در روایـت دیـگـرى مـى فـرمـایـد: ((روزه عـیـد غدیر خم , نزد خدا معادل صد حج و صد عمره پذیرفته شده است )) ((328)) .
هـمـچـنـیـن فرموده اند: ((روزه عید غدیر خم , معادل روزه تمام عمر دنیاست , اگر كسى چنین عمرى پیداكند و تمام آن را روزه بدارد)) ((329)) .

نماز

هـمچنان كه بیشتر ایام و مواقع خاص , نمازى مخصوص به خود دارند, براى عید غدیر چند نماز با آدابى ویژه سفارش شده است .
سـیـد بـن طاووس (ره ) در كتاب شریف اقبال الاعمال در ضمن اعمال عید غدیر از امام صادق سه نمازروایت كرده است طبق یكى از این روایات آن حضرت مى فرماید:.
این روز, روزى است كه خداوند پاسداشت حرمت آن را بر مؤمنان واجب كرده است چون در این روز دیـنـشـان را كـامـل و نـعـمـتش را بر ایشان تمام نمود, و عهد و میثاقى را كه در آغاز آفرینش از آنـان گـرفـتـه و بـعـد فـراموش كرده بودند, تكرار كرد و آنان را توفیق داد تا قبول كنند و از اهل انكارقرارشان نداد ((330)) .
منظور از میثاق در این حدیث شریف همان میثاقى است كه قرآن كریم در آیه 172 سوره اعراف به آن اشاره كرده مى فرماید: ((به یادآر هنگامى كه خداى تو ذریه فرزندان آدم را از پشت آنها برگرفت و آنها را برخود گواه ساخت , تا به پروردگارى و یگانگى او اعتراف كردند, تا در روز قیامت نگویند ما از یكتایى ویگانگى تو بى خبر بودیم )).
این میثاقى است كه خداوند متعال بر توحید و یگانه پرستى از نسل بشر گرفته است .
بـنـابـرایـن از ایـن حـدیث استفاده مى شود كه خداوند همان طور كه براى خداپرستى و توحید از بـشـرپیمان گرفته , براى ولایت نیز چنین كرده است میثاق بر توحید, به هر صورتى كه واقع شده باشد, درمورد ولایت نیز به وقوع پیوسته است .
اگـر كـسـى مى خواهد مانند كسانى باشد, كه آن روز همراه رسول خدا بودند, و با راستگویانى كه دردوسـتـى امیرالمؤمنین با خدا و رسولش صادقانه برخورد كردند, هم مرتبه باشد و مانند كسانى باشد كه درركاب رسول خدا(ص ), امیرالمؤمنین (ع ), امام حسن و امام حسین شهید شدند, و مانند كـسـانـى باشد, كه در زیر لواى حضرت مهدى و در خیمه او هستند, و از بزرگان و نجیبان باشد, نزدیك زوال ظهر ـ یعنى همان وقتى كه پیامبر اكرم و اصحابش به نزدیكى غدیر خم رسیده بودند ـ دو ركعت نماز بگزارد, و پس ازنماز, سجده شكر به جا آورده صد بار بگوید: شكراللّه ((331)) .
آنگاه حضرت دعایى طولانى به مخاطب خویش تعلیم داده كه پس از این نماز بخواند این دعاعمدتا شامل چند محور كلى است :.
1ـ اذعان و اعتراف به عقاید صحیح و بر حق اسلامى , چون توحید و نبوت ,.
2ـ شكر و سپاس نعمت ولایت ,.
3ـ اظهار دشمنى با دشمنان , و دوستى با دوستان حق ,.
4ـ آرزوى ثبات قدم و پایدارى در راه حق .
در یكى از فقرات این دعا مى خوانیم .
پروردگارا! به لطف و احسان تو بود كه ما موفق شدیم دعوت پیامبرت را اجابت كنیم و او راتصدیق نـماییم , به آقاى مؤمنان ایمان آوریم و نسبت به طاغوت و بت كفر ورزیم پس آن را كه ما به ولایت بـرگـزیـدیـم , والـى مـا گـردان و بـا پیشوایانمان محشور كن , كه ما با یقین , به ایشان گرویده تـسـلـیـم امرشان شده و به ظاهر و باطن , شاهد و غایب , و مرده و زنده ایشان ایمان آورده ایم و به پیشوایى و سرورى ایشان خشنود و راضى هستیم .
آنـهـا بـراى وسـاطـت بـیـن مـا و خـدا كـافـى هـسـتـند, به دیگرى نیاز نیست , جایگزینى براى ایشان نمى خواهیم و جز ایشان همدم و همرازى نگیریم ((332)) .
در فرازى دیگر از این دعا آمده است :.
خـدایـا تو را گواه مى گیریم كه دین ما همان دین محمد و آل محمد و سخن ما همان سخن آنان اسـت دیـن مـا دیـن ایـشـان است همان مى گوییم كه ایشان گفتند و بدان مى گرویم كه ایشان گـرویدند هر چه را آنها انكار كردند, ما نیز منكریم هر كه را دوست داشتند, ما نیزدوست داریم هر كه را دشمن داشتند ما نیز دشمنى مى كنیم هر كه را لعنت كردند, لعنت مى كنیم از هر كه بیزارى جستند بیزارى مى جوییم , و رحمت مى فرستیم بر هر كس كه ایشان رحمت فرستادند ((333)) .
ایـن نـماز تجلى روح توجه به نعمتهاى الهى و شكر گزارى حقیقى از نعمتهاست به جا آوردن این نمازدر نزدیكى ظهر روز غدیر نشانه آن است , كه نمازگزار مى داند در این هنگام جبرئیل امین به منظور ابلاغ حساس ترین پیام الهى ((334)) و اساسى ترین ركن دین نازل شده و اصل ولایت را براى بـشر به ارمغان آورده است ولایت , ضامن بقاى اصل دین و روح شریعت و پشتوانه توحید و رسالت و حـامـى فضیلت و تقوادر جامعه بشرى است , اصلى است كه اقامه قسط را كه هدف اصلى از ارسال رسـولان الهى و انزال كتب آسمانى است به عهده دارد ((335)) اصلى كه اگر ابلاغ نشود, رسالت الهى به انجام نرسیده است ((336)) .
نـمـازگـزار بـه ایـن هـمه توجه دارد و به منظور شكرگزارى از این نعمت عظمى سر بر سجاده عـبـودیـت مى نهد, و شاكرانه در پیشگاه ربوبى پیشانى به زمین مى ساید و خاضعانه دست توسل به ذیـل عـنـایـت حـق بـر مى دارد كه همیشه او را در این مرتبه بلند حفظ, و سراسر حیاتش را از این چـشـمـه فـیاض سیراب كند وچنین است كه همرتبه یاران رسول خدا و همسنگ مجاهدان صدر اسـلام مـى شود با شهدایى برابرى مى كند كه در ركاب امیرالمؤمنین , امام حسن و امام حسین (ع ) شـاهـد مـقـصـود را در آغوش كشیده اند وهمانند كسانى است كه زیر لواى مهدى آل محمد(ص ) شمشیر مى زنند و در خیمه او هستند.

زیارت

زیـارت سـرچـشـمـه زلال وصـل اسـت كه در پى تلاش مشتاق مهجور, در اجابت عطش اشتیاق , دسـت مـى دهـد و جـان او را از صافى وصل سیراب و روحش را در جارى قرب از داغ فراق تطهیر مـى كند زیارت ,محصول مهر و اجر صبرى است كه مردان راه را مى دهند و زیارتنامه نامه ناخوانده روزگار وصل ومهرورزى است .
آنـچـه زائران در حـرمـهـاى مـعصومین (ع ) مى خوانند, در حقیقت مجموعه اى از عرض ارادت و مودت و آموزه هاى صحیح است كه شخص زایر در ملاقات با معصوم , به او عرضه مى دارد و تائید او را مى گیردو این شیوه اى است كه از سلف صالح به یادگار مانده است .
روز غـدیـر, روز ولایـت و وصایت است روزى است كه به حضرت امیرالمؤمنین (ع ) تعلق داشته به نام نامى آن بزرگوار به جشن و سرور اختصاص یافته است از این جهت یكى از آداب مهم آن تجدید عـهـد وبـیعت و ایجاد رابطه معنوى با صاحب ولایت است بر شیعه مشتاق است كه در این روز, در پیشگاه وصى رسول اعظم بایستد و به دستور آن حضرت با جانشینش بیعت كند و هر سال این عهد را تـجـدیدنماید و در آستانه باب علم نبى (ص ) عقاید خود را عرضه كند, و نامه باورهاى خود را به مهر تایید آن امام همام بیاراید.
در روایـتـى اسـت كـه امـام رضـا(ع ) فـرمـود: ((هـر جـا كـه هستى , سعى كن روز غدیر نزد قبر مـطـهرحضرت امیرالمؤمنین (ع ) حاضر شوى زیرا در این روز خداوند متعال گناهان شصت ساله اهل ایمان رامى بخشد و دو برابر ماه رمضان و شب قدر و شب عید فطر از آتش جهنم آزاد مى كند)) ((337)) .
در صـورتـى كـه حـضـور در كـنار قبر شریف آن حضرت میسور نباشد, مى توان از دور آن حضرت رازیارت كرد.
از ائمـه اطـهـار بـراى روز غـدیـر سـه زیارت نقل شده است كه هر سه را مى توان از دور و نزدیك خـوانـدمـشـهورترین آنها زیارت امین اللّه است كه از نظر متن كوتاه و مختصر و از نظر سند بسیار متقن و معتبراست در این زیارت , خطاب به ساحت قدسى امیرمؤمنان مى خوانیم :.
سـلام بـر تـو اى امـیـن و حـجت خدا در روى زمین شهادت مى دهم اى امیرمؤمنان كه تو در راه خـداچـنانكه شایسته بود كوشیدى , به كتاب او عمل كردى و از روشهاى پیامبرش پیروى نمودى , تـاوقـتـى كـه خـدا بـهـترین پاداش خود را براى تو در نظر گرفت و تو را به جوار خویش خواند و روح بـنـلـدت را كـنـار خـود آورد و هـر چـنـد تـو بـر تـمام خلایق برهانهاى كافى داشتى , خدا با شهادتت حجت را بر دشمنان تو تمام كرد.
الـهـى ! دلهاى اهل خشوع حیران توست , راه به روى مشتاقان كویت باز است , آنان كه قصد كوى تو كـرده انـد, نـشانه هاى واضح دارند قلوب آنان كه بر تو وارد مى شوند, از غیر تو خالى است آنكه تو را بـخـوانـد, صـدایـش بـه بالا مى رود, و درهاى اجابت به رویش گشوده است و آنكه با تو رازگوید دعایش مستجاب است توبه آنكه به سوى تو بازگردد مقبول است هر كس از خوف تو گریه كند, بر قـطـرات اشـكـش رحـمت آورى , هر كس تو را به یارى طلبد یاریش مى كنى , هر كس از توكمك بـخـواهـد, بـه او كمك مى رسانى وعده هایى كه به بندگان داده اى عمل مى كنى , و هر كس ازتو بخواهد, لغزشهایش را نادیده مى گیرى ((338)) .

احسان و نیكى

یـكـى از آداب عـیـد غـدیـر, احـسان و نیكى به اهل ایمان است در این باب , سفارشهاى فراوانى از ائمه اطهار(ع ) رسیده است از نشانه هاى اهمیت احسان در این روز, آن است كه :.
اولا: در اخـبـار و روایـات , با عناوین گوناگون و مختلفى به آن سفارش شده است انفاق , احسان , یـارى ,مـساوات , هدیه دادن , مهمانى كردن , اطعام , افطارى دادن , عطوفت و مهربانى و تلاش در رفـع حوایج برادران ایمانى از جمله عناوینى است كه براى توصیه به احسان و در اخبار و روایات به كار رفته است .طبقه بندی: مذهبی/سالروز، 

تاریخ : چهارشنبه 29 مرداد 1393 | 03:32 ب.ظ | نویسنده : صادق یسلیانی | نظرات

  • paper | ام جی | سیستان دانلود