تبلیغات
** طــلـــبــــه گـــــرجــــــی ** - آداب همسرداری/ در کسب استقلال بکوشید / بخش اول


شما قبلا وابسته بودیدو در اداره زندگی مسئولیتی نداشتید و پدر هزینه خانواده را تأمین میکرد و مادر خانه را اداره میکرد اما بعد از ازدواج بر آن شدیدکه مستقل و آزاد زندگی کنید و بدین رو مسئولیتهایی را نیز پذیرفته اید. دوشیزه اکنون خانم شده، بایدآماده شوهرداری و خانه داری شود. باید بکوشد وابستگی خود را از خانوادش کم کند و در انجام امور خانه هم مستقل شود.

انجام کارهای خانه دشوار است ولی باید آنرا تحمل کند. این درست نیست که بعد از ازدواج نیز از پدر و مادرش انتظار داشته باشد که وظایفی را که بر عهده وی است انجام بدهند.

البته میتواند در امور مهم و دشوار که به تنهایی قدرت حل آنهارا ندارد از راهنمایی ها و کمک های پدر و مادر استفاده کند ولی در اینموارد هم باید سعی کند که به حداقل قناعت نماید.

پسر هم که پس از ازدواج مرد شده، و مسئولیت سرپرستی و تأمین مخارج خانواده را پذیرفته است، باید بکوشدتا خود را از وابستگی به پدر و مادر ، آزاد کند و در اداره زندگی، مستقل باشد. باید برای زندگی برنامه ریزی کند و بطور جدی وارد عمل شود. البته چون از تجربه کافی برخوردار نیست، باید از اطلاعات پدر و مادر و دیگر خیر اندیشان استفاده نماید،لیکن سعی کند مسئولیت اجرای عمل را خود برعهده بگیرد، مگر در آن امور و مشکلات مهمی که خود به تنهایی نمیتواند آنهارا انجام بدهد که در این موارد میتواند از پدر و مادر و دیگران کمک بگیرد. در چنین مواردی خانواده عروس و داماد وظیفه دارند به یاری خانواده جدید بشتابند.

( ادامه دارد ) 
طبقه بندی: همسرداری، 

تاریخ : جمعه 13 شهریور 1394 | 10:11 ق.ظ | نویسنده : صادق یسلیانی | نظرات

  • paper | ام جی | سیستان دانلود